Author - admin

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie

W dniu 18 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocne postanowienie o rozpoznawaniu sprawy pozew gastronomii polskiej przeciwko Skarbowi Państwa w postępowaniu grupowym wszystkich poszkodowanych w lockdown nr 1 i 2 (pozew nr 1) . Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza spełnienie wymogów stawianych pozwowi zbiorowemu i konieczną jednolitość grupy, otwierając tym samym drogę do dalszego procedowania sprawy. Najprawdopodobniej...

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 13.07.2023r. Sławomir Grzyb, przestał pełnić funkcję Sekretarza Generalnego w IGGP - Izbie Gospodarczej Gastronomii Polskiej. (więcej…)