Informacja ogólna – 5% VAT

Informacje ogólne o Zbiórce Podpisów

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej podjął Inicjatywę obywatelską zbierania 100.000 podpisów pod  Projektem Ustawy „Jednolita stawka sprzedażowa – 5% VAT w Gastronomii”…
Gdzie zgłaszać Lokale gastronomiczne, które zbierać będą podpisy? Jak wypełniać Listy poparcia?

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Powołany został  20 osobowy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy

 1. Andrzej Sternicki  – Pełnomocnik Komitetu
 2. Dariusz Strot
 3. Beata Rakszawski
 4. Jacek Bełz
 5. Krzysztof Kwinta
 6. Waldemar Hołówka
 7. Renata Kamienik
 8. Evelina Viśnevska
 9. Jacek Czauderna
 10. Arkadiusz Klinicki
 11. Marcin Krysiński
 12. Dorota Rydygier
 13. Kajetan Wojciechowski
 14. Sylwester Lis
 15. Jimmy Ramy
 16. Hieronim Jurga
 17. Janina Góraj
 18. Włodzimierz Cebo
 19. Marcin Soból

Fomularz do zbierania podpisów

Komitet prowadzi zbiórkę podpisów obywatelskich ws. projektu ustawy Jednolita stawka sprzedażowa – 5% VAT w Gastronomii.

Aby przyłączyć się do zbierania podpisów kliknij w poniższy link a następnie wypełnij i wyślij formularz abyśmy mogli zarejestrować twoją chęć zbierania podpisów obywatelskich ws. projektu ustawy Jednolita stawka sprzedażowa – 5% VAT w Gastronomii.

Zbiórka podpisów obywatelskich

Poniżej znajduje się link do pliku PDF zawierającego tabelę do zbierania podpisów w sprawie projektu ustawy:

Wypełnione druki będą odsyłane na wskazany adres IGGP, po zakończeniu Akcji.