Aktualności

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie

W dniu 18 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocne postanowienie o rozpoznawaniu sprawy pozew gastronomii polskiej przeciwko Skarbowi Państwa w postępowaniu grupowym wszystkich poszkodowanych w lockdown nr 1 i 2 (pozew nr 1) . Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza spełnienie wymogów stawianych pozwowi zbiorowemu i konieczną jednolitość grupy, otwierając tym samym drogę do dalszego procedowania sprawy. Najprawdopodobniej...

bal charytatywny

I Bal Charytatywny Polskiej Gastronomii

Organizujemy I Bal Charytatywny Polskiej Gastronomii, który odbędzie się już 13 lutego w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie, które nie tylko integruje przedstawicieli branży gastronomicznej, ale także stanowi okazję do wspierania szczytnych celów charytatywnych. (więcej…)

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 13.07.2023r. Sławomir Grzyb, przestał pełnić funkcję Sekretarza Generalnego w IGGP - Izbie Gospodarczej Gastronomii Polskiej. (więcej…)