Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie

W dniu 18 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocne postanowienie o rozpoznawaniu sprawy pozew gastronomii polskiej przeciwko Skarbowi Państwa w postępowaniu grupowym wszystkich poszkodowanych w lockdown nr 1 i 2 (pozew nr 1) .

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza spełnienie wymogów stawianych pozwowi zbiorowemu i konieczną jednolitość grupy, otwierając tym samym drogę do dalszego procedowania sprawy. Najprawdopodobniej Sąd wezwie strony do mediacji.

Równocześnie Premier RP Pan Donald Tusk wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek, który w 2020 roku złożył ówczesny Premier RP Mateusz Morawiecki, a który to wniosek dotyczył tzw. nieuznawania odszkodowań za legislacyjne bezprawie. To oznacza otwarcie drogi do odszkodowań od Skarbu Państwa za ograniczenie swobody działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19.

Udostępnij ten wpis