Członkostwo

  Deklaracja przystąpienia do Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

  Przedsiębiorca przystępujący do IGGP  Adres Przedsiębiorcy do korespondencji


  Informacja o danych osobowych:

  • Administratorem danych osobowych osób, których dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu jest Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej z siedzibą w (05-500) Piasecznie ul. Puławska 38, KRS: 0000851744, NIP: 1231472372, Regon: 386628618, zwana „IGGP”.

  • Dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem przez IGGP celów statutowych.

  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, które zostały wskazane w zgłoszeniu jest zgoda tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych. IGGP informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili wycofana.