Zadania

Zadania Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej na lata 2024-2025

Projekty lobbingowe

 1. Obniżenie i ujednolicenie podatku VAT do 5 % na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne.
 2. Obniżenie podatku dochodowego dla gastronomii.
 3. Obniżenie opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.
 4. Preferencyjne stawki składek ZUS dla branży gastronomicznej.
 5. Programy pomocowe dla przedsiębiorców gastronomicznych.
 6. Ujednolicenie ogólnopolskich przepisów dotyczących ogródków restauracyjnych.

Projekty finansowe

 1. Platformy Zakupowe – specjalne ceny dla członków IGGP.
 2. Programy wdrożeniowo – doradcze dla gastronomii, w celu zapewnienia zyskownej działalności gastronomicznej – specjalne pakiety doradztwa biznesowego.
 3. Pomoc w pozyskiwaniu Dotacji Unijnych dla branży gastronomicznej.
 4. Negocjowanie niższych stawek z OZZ (ZPAV), za ubezpieczenia, obniżenie prowizji portali internetowych od dostaw zamówień gastronomicznych.
 5. Obsługa Pozwów Zbiorowych Gastronomii Polskiej, w celu uzyskania odszkodowań dla przedsiębiorców gastronomicznych.

Projekty rozwojowe

 1. Integracja przedsiębiorców gastronomicznych w ramach członkostwa w IGGP.
 2. Budowa struktur regionalnych IGGP.
 3. Regularna komunikacja, w tym komunikacja korzyści biznesowych dla członków Izby.
 4. Rozbudowa Izby poprzez pozyskiwanie nowych członków.

Pakiety korzyści dla członków Izby

 • Pakiet podstawowy – korzyści:
  • Zniżka na korzystanie z platformy Poloportal.pl.
  • Dostęp do warsztatowych webinarów.
 • Pakiet rozszerzony – korzyści:
  • Benefity zawarte w pakiecie podstawowym.
  • Konkretna zniżka na warsztaty kompetencyjne

Projekt pozyskania środków pomocowych na projekty celowe lub inne potrzeby gastronomii

Złożenie w Sejmie RP Projektu Ustawy „5 % VAT na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne”

Pierwszy Charytatywny Bal Polskiej Gastronomii – 13 luty 2024 – Hotel Arche Warszawa – Krakowska

Dołącz do naszej Izby

Wszystkich chętnych do zaangażowania się w pracy naszej Izby zapraszamy serdecznie do współpracy i wniosków, które poprawią sytuację ekonomiczną i społeczną branży gastronomii.