Jak samodzielnie i skutecznie napisać wniosek o dotację z funduszu UE w Programie Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa?

Jak samodzielnie i skutecznie napisać wniosek o dotację z funduszu UE w Programie Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa?

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.: „Jak samodzielnie i skutecznie napisać wniosek o dotację z funduszu UE w Programie Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”!

Data szkolenia: piątek 26 kwietnia br. w godz. 10-14.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Czackiego 3/5 (budynek NOT) p.221
Cena: 399 zł/osobę (w cenie szkolenia uwzględniony jest obiad o godz. 14:30)

Plan szkolenia obejmuje:
1. Ogólny charakter dofinansowania
• Omówienie źródeł finansowania dostępnego dla sektora HoReCa
• Warunki i wymagania ogólne
2. Koszty kwalifikowalne
• Definicja kosztów kwalifikowalnych
• Przykłady kosztów kwalifikowalnych specyficznych dla sektora HoReCa
3. Wypełnianie wniosku
• Praktyczne kroki w procesie aplikacyjnym
• Wskazówki dotyczące dokumentacji projektowej
4. Omówienie punktacji
• Kryteria oceny wniosków
• Jak maksymalizować punktację swojego projektu?
5. Zgodność przedsięwzięcia MŚP z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
• Wyjaśnienie pojęcia polityk horyzontalnych UE
• Jak dostosować projekt do wymagań polityk horyzontalnych?
• Przykłady dobrych praktyk

Szkolenie dla Państwa poprowadzi p. Anita Bogusch – Prezeska Zarządu Security Business Sp. z o.o. Specjalistka w zakresie ekonomiki i zarządzania. Od 2004 roku aktywna przedsiębiorczyni. Międzynarodowa Certyfikowana Konsultantka MindSonar. Wielokrotna organizatorka szkoleń z zakresu zarządzania, strategii, monitorowania rynku. Prelegentka na konferencjach i seminariach w obszarach związanych z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw, a także optymalizacją procesów zarządczych. Ponadto skuteczna doradczyni z zakresu strategii marketingu oraz metodologii zarządzania przedsiębiorstwem w wielu firmach sektora prywatnego (działalności produkcyjnej oraz usługowej).

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać mailowo: [email protected]

lub telefonicznie: 535 115 445.

Nr konta, na które należy wnieść opłatę: Bank Pekao 82 1240 6351 1111 0011 0064 5056.

Udostępnij ten wpis