Author - admin

LISTA LOKALI zbierających podpisy pod Projektem – 5% VAT dla Gastronomii

PEŁNA ALFABETYCZNA  LISTA LOKALI (z podziałem na województwa) zbierających 100.000 podpisów pod  Projektem Ustawy „Jednolita stawka sprzedażowa - 5% VAT w Gastronomii”… Gdzie zgłaszać Lokale gastronomiczne, które zbierać będą podpisy? Jak wypełniać Listy poparcia? Dopisz się do Listy... Lokali gdzie są Listy do podpisów, szukaj na mapce... (więcej…)