Regulamin płatności internetowych

Regulamin sklepu internetowego – zakupu członkostwa w IZBIE GOSPODARCZEJ GASTRONOMII POLSKIEJ –  „IZBA-GASTRONOMICZNA.PL”:

 1. Postanowienia ogólne:
  a. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów oraz korzystania ze sklepu internetowego „Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej”.
  b. Sklep prowadzony jest przez „Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej”, z siedzibą w Piasecznie 05-500, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000851744 NIP: 1231472372, REGON: 386628618
  c. Dokonywanie zakupów w sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia – zapłata składki członkowskiej w Izbie:
  a. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową sklepu lub za pomocą innych dostępnych form kontaktu.
  b. Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  c. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail.
 3. Ceny i płatności:
  a. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  b. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz przeprowadzania promocji i wyprzedaży.
  c. Płatność za zamówienie można dokonać przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub innymi dostępnymi formami płatności.
 4. Dostawa:
  a. Koszt dostawy oraz możliwe metody dostawy są podane przy składaniu zamówienia.
  b. Sklep dokłada wszelkich starań, aby certyfikat członkostwa został dostarczony drogą e-mailową w jak najkrótszym czasie.
 5. Reklamacje i zwroty:
  a. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem.
  b. Reklamacje można składać pisemnie na adres e-mail: [email protected] lub za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu.
  c. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Klienta o decyzji.
  d. W przypadku uznania reklamacji, Sklep może zaoferować zwrot pieniędzy.
  e. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny.
  f. Zwrot należy zgłosić pisemnie na adres e-mail: [email protected]
 6. Ochrona danych osobowych:
  a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu jest „Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej”.
  b. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie sklepu.
 7. Postanowienia końcowe:
  a. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu.
  b. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Ścieżka reklamacji:

 1. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres e-mail: [email protected] lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie sklepu.
 2. W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe, opis wady procedowania członkostwa w Izbie oraz numer zamówienia.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Klienta o decyzji.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.