Nabór dla MŚP KPO HoReCa – zmiana założeń dotyczących spadku obrotów

Nabór dla MŚP KPO HoReCa – zmiana założeń dotyczących spadku obrotów

Ważna informacja odnośnie konkursu HoReCa.

Zgodnie z zapisami zawartymi w obecnie opracowanej dokumentacji, w planowanym naborze KPO HoReCa, przedsiębiorca (mikro, mały, średni) będzie zobowiązany wykazać, w roku 2020 lub 2021, spadek obrotów na poziomie co najmniej 30%, liczony rok do roku. Odnotowanie minimalnego progu spadku obrotów ma na celu zidentyfikowanie tych przedsiębiorstw, które rzeczywiście doświadczyły znaczących trudności finansowych w wyniku pandemii.

Planowany termin ogłoszenia konkursu początek kwietnia.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86058:nabor-dla-msp-kpo-horeca-zmiana-zalozen-dotyczacych-spadku-obrotow

Udostępnij ten wpis