1. Dlaczego Pozew zbiorowy?
  Odp. Pozwy zbiorowe to niższe koszty jednostkowe zarówno, koszty sądowe jak i koszty zastępstwa procesowego.
 2. Ile to kosztowało?
  Odp. Ponieważ 8 listopada 2021 r. został złożony do sądu Pozew Zbiorowy Nr 1, to znane są już koszty za przystąpienie do I etapu. Minimalna opłata za przystąpienie do Pozwu zbiorowego Nr 1 wyniosła 1.126 PLN brutto, przy jednoczesnym zostaniu Członkiem IGGP, przy założeniu posiadania jednego lokalu i dochodzonej szkody do 100.000 zł. Po wygraniu przez Gastronomów pierwszego postępowania (uznania przez Sąd zasadności Pozwu zbiorowego), drugi etap postępowania wiązał się będzie z dodatkowymi kosztami. Oczywiście możliwe jest i zalecane kolejne postępowanie zbiorowe o określenie wysokości odszkodowania. Wtedy koszty sądowe rozkładać się będą na wszystkich uczestników postępowania zbiorowego i będą prawdopodobnie zbliżone do kosztów pierwszego postępowania. W drugim postępowaniu, kiedy już wiemy, że wygramy odszkodowanie, wtedy każdy będzie mógł porównać wysokość kosztów sądowych z możliwym uzyskanym odszkodowaniem. Możliwe też jest w drugim etapie występowanie samodzielne przez każdego z powodów.
 3. Na jaki numer konta bankowego wpłacać składki członkowskie i opłaty za przystąpienie do Pozwu?
  Odp. Konto IGGP na które wpłacamy opłaty zarówno za składki członkowskie jak i opłatę za przystąpienie do Pozwu dla ułatwienie zostało ujednolicone: Bank Pekao: 73 1240 6351 1111 0011 0386 4551.
 4. Jakie są szanse na uzyskanie odszkodowania od Państwa?
  Odp. Nikt nie jest w stanie podać procentowych szans wygrania. Cały czas trwają i będą trwały analizy sytuacji prawnej. Obecnie sądy prawie we wszystkich sprawach przyznają rację tym Restauratorom, którzy zignorowali zakaz działalności i nie zamknęli swoich lokali, opłacili kary nakładane przez Sanepid. Kary te są obecnie anulowane.
 5. O co jest pozywany Skarb Państwa w Pozwach zbiorowych?
  Odp. Żądaniem Pozwu zbiorowego jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. Pozew Zbiorowy Nr 1, który został złożony 8 listopada 2021 r. obejmuje szkody poniesione od 13.03.2020 do 18.05.2020. jak również od 24.10.2020 do 27.05.2021.
 6. Jeśli przystąpię do pozwu teraz, a straty będę ponosił i wyliczał dokładnie w kolejnych miesiącach to czy zostaną one uwzględnione w pozwie?
  Odp. Przygotowanie Pozwu zbiorowego Nr 1 zajęło nam 9 miesięcy. Jeszcze po złożeniu pozwu będzie można uzupełniać dokumenty związane z wykazaniem kwoty szkody, tym bardziej, że nie są znane w dalszym ciągu umorzenia pomocy z subwencji.
 7. Jak długo będzie trwała cała procedura (postępowanie we wszystkich instancjach)?
  Odp. Należy pamiętać, że przesądzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa to nie jest prosta sprawa. Należy się liczyć z tym, że w przypadku niekorzystnego dla siebie wyroku Skarb Państwa będzie się odwoływał. Cała droga sądowa może więc trwać kilka lat.
 8. Czy będzie mi to zajmowało dużo czasu?
  Odp. Przygotowujemy wszystko w taki sposób by maksymalnie uprościć ilość dokumentów i by poszczególni restauratorzy nie byli zaangażowani w sam proces.
 9. Co mogę zyskać?
  W Pozwie zbiorowym wszyscy będziemy domagali się przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody spowodowane rozporządzeniami wprowadzającymi ograniczenia działalności lokali gastronomicznych.  Pozew zbiorowy Nr 1 obejmuje okres od 13.03.2020 do 18.05.2020 oraz od 24.10.2020 do 27.05.2021 r. Pozew zbiorowy Nr 2 obejmuje tylko okres od 24.10.2020 do 27.05.2021 r. Mówimy więc przede wszystkim o utraconych korzyściach jakie moglibyśmy uzyskać gdyby lokale nie były zamknięte.
 10. Jak będzie wyliczana moja szkoda?
  Odp. Przygotowaliśmy Kalkulator wyliczenia Szkody szacunkowej:   https://pozewzbiorowy.iggp.pl/kalkulator . Do złożenia Pozwu potrzebna była wartość szacunkowa szkody. W sprawie zainicjowanej Pozwem zbiorowym nie ma potrzeby ścisłego wykazywania wysokości szkody (Pozew zbiorowy dotyczy przesądzenia odpowiedzialności, a nie zapłaty konkretnych kwot). Taka potrzeba zaistnieje z pewnością na etapie ewentualnych późniejszych powództw indywidualnych o zapłatę odszkodowania, które będzie można składać w przypadku wygrania w postępowaniu grupowym. W dalszym etapie z całą pewnością do określenia szkody niezbędne będą wydruki z drukarek fiskalnych, deklaracje podatkowe, dokumenty finansowe firmy.
 11. Czy Pozew zbiorowy obejmie tylko lokale gastronomiczne?
  Odp. Pozew zbiorowy obejmuje gastronomów, prowadzących lokale gastronomiczne. Ze względu na jednorodność grupy jest dwa Pozwy zbiorowe gastronomów, Pozew zbiorowy Nr 1 obejmuje okres od 13.03.2020 do 18.05.2020 oraz od 24.10.2020 do 27.05.2021 r. Pozew zbiorowy Nr 2 obejmuje tylko okres od 24.10.2020 do 27.05.2021 r. Kancelaria Adwokacko – Radcowska DUBOIS i Wspólnicy, która nas obsługuje jest gotowa przygotować Pozwy zbiorowe także dla innych przedsiębiorców.
 12. Czy jeśli pod jednym NIP-em mam kilka różnych działalności np hotel i restaurację lub transport i restaurację co wtedy?
  Odp. Jeśli istnieje możliwość jasnego rozgraniczenia przychodów i kosztów poszczególnych działalności to tak. (Raporty z kas fiskalnych, osobne raportowanie itd).
 13. Czy mogę samodzielnie pozwać Skarbu Państwa?
  Odp. Oczywiście każdy przedsiębiorca może zrobić to samemu, nie przystępując do Pozwu zbiorowego. Musi się jednak liczyć z większymi kosztami prawnika, kosztami sądowymi, ewentualnych ekspertyz sądowych i podróży do Warszawy. Przykładowo: opłata sądowa w pozwie zbiorowym to 2,5% od wartości sporu, a w postępowaniu indywidualnym 5%. Opłata sądowa przy Pozwie zbiorowym o szkodzie łącznej 8 mln zł wynosi 200.000 zł i to jest maksymalna opłata jaką może naliczyć sąd.
 14. Czy jest jakiś limit kwoty, o którą mogę pozywać Skarb Państwa?
  Odp. Nie ma limitu kwoty. Ogranicza Cię tylko wysokość Twojej Szkody.
  Pozew zbiorowy dotyczy przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa. Żądanie zapłaty konkretnej kwoty będzie mogło zostać zgłoszone w późniejszym etapie, w pozwach indywidualnych, składanych po ewentualnej wygranej w postępowaniu grupowym.
 15. Co jeśli mam kilka  spółek (różne NIP-y) które prowadzą różne restauracje. Czy mogę jakoś „skupić” wierzytelności w jednej spółce?
  Odp. Jeśli masz kilka różnych spółek to każda z nich musi osobno przystąpić do pozwu. Każda ze spółek musi też opłacić osobno koszty pozwu.
 16. Czy firma zaopatrująca gastronomię może również przystąpić do pozwu?
  Odp. Do pozwu mogą tylko przystąpić firmy prowadzące działalność gastronomiczną (kawiarnie, bary, restauracje itd). Firmy eventowe, dostawcy i inne zapraszamy do kontaktu z IGGP w celu uzyskania porady. Grupy te, będziemy prawdopodobnie zrzeszać pod pozwem dodatkowym, ponieważ ważna jest JEDNORODNOŚĆ grupy. Aby to zrobić, grupa musi stanowić min. 30 podmiotów.
 17. Jaki jest termin ostateczny zgłaszania się do pozwu?
  Odp. Do Pozwu zbiorowego można przystępować nawet po złożeniu Pozwu w sądzie, ale wtedy opłaty za uczestnictwo będą wyższe. W każdym Pozwie zbiorowym sąd na pierwszej rozprawie zakreśli termin ostateczny przystępowania nowych uczestników do Pozwu.
 18. Moja firma działała początkowo w zupełnie innej branży. Dopiero od grudnia 2019 r. zajęła się gastronomią. Ponadto miała duże obroty. Czy w tej sytuacji mogę przystąpić do pozwu?
  Odp. Tak, taka firma może dołączyć do pozwu. Jeśli przedsiębiorca doznał straty w pierwszym lockdownie ale nie będzie mógł porównać dochodów z marcem 2019 r. – może wykazać straty w porównaniu nawet do okresu letniego.
 19. Czy muszę posiadać status przedsiębiorcy, aby brać udział w Pozwie Zbiorowym?Odp. Tak – warunkiem uczestnictwa w pozwie jest posiadanie statusu przedsiębiorcy (w wypełnianych przez przedsiębiorców oświadczeniach też oświadczają oni, że taki status posiadają).
  Z racji tego, że pozew dotyczy stricte działalności gospodarczych, występuje z nim grupa przedsiębiorców, w trakcie trwania procesu konieczne jest utrzymywanie statusu przedsiębiorcy (działalność gospodarcza może być zawieszona, ale nie zamknięta).

Zamknięcie działalności w trakcie trwania procesu, a w szczególności przed wydaniem przez Sąd postanowienia zatwierdzającego skład członków grupy, może odbić się negatywnie na całej grupie – niwecząc jej jednolitość.Masz inne Pytania? Zadzwoń do lokalnego lidera IGGP w swoim województwie lub napisz na adres [email protected], albo wypełnij Formularz zgłoszeniowy w zakładce Kontakt.