Nowa Inicjatywa: Pożyczka na Rozwój Dla branży HoReCa i Turystyki w Polsce Wschodniej!

Nowa Inicjatywa: Pożyczka na Rozwój Dla branży HoReCa i Turystyki w Polsce Wschodniej!

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu projektu „Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej”, wspierającego przedsiębiorców z branży turystycznej i pokrewnych, działających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz w Polsce Wschodniej.

Oto najważniejsze informacje:

🔹 Wartość projektu: 30 000 000 PLN, w tym 25 500 000 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 500 000 PLN z krajowego współfinansowania.

🔹 Okres realizacji: 16 miesięcy.

🔹 Kwota pożyczki: do 1 000 000 PLN.

🔹 Oprocentowanie: stałe 2,00 %, preferencyjne 1,00 % dla start-upów oraz inwestycji komplementarnych.

🔹 Okres spłaty: do 7 lat, z możliwością karencji do 12 miesięcy.

🔹 Brak prowizji i wkładu własnego.

Dla kogo jest ta pożyczka?

Pożyczka na Rozwój Turystyki jest dostępna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej i pokrewnych, takich jak:

Zakwaterowanie (PKD 55)
Usługi gastronomiczne (PKD 56)
Transport turystyczny (PKD 50.1, 50.3, 51.1)
Wynajem samochodów (PKD 77.11)
Agencje turystyczne (PKD 79)
Działalność sportowa i rekreacyjna (PKD 93)
Handel detaliczny artykułami związanymi z turystyką (PKD 47)
Infrastruktura turystyczna i rozrywkowa (PKD 91, 96.02, 96.04)
Produkcja ekologicznych i regionalnych produktów (PKD 03.12, 10.52, 10.86, 20.42, 32)
Inne pokrewne branże

Na jakie cele można przeznaczyć pożyczkę?

Rozbudowa przedsiębiorstw wprowadzająca nowe lub ulepszone produkty/usługi.
Zmiany w działalności skutkujące nowymi lub ulepszonymi ofertami.
Inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.
Budowa, przebudowa lub remont obiektów turystycznych.
Zakup nieruchomości związanych z działalnością turystyczną.
Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Zakup pojazdów spełniających normy ekologiczne.
Kapitał obrotowy bezpośrednio związany z realizowaną inwestycją.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz wkładu własnego Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Szczegóły naboru:
https://www.bgk.pl/produkty/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/#_ftn1

Uwaga: Na dole strony wybierz województwo, które Cię dotyczy, i kliknij nazwę operatora. Przekieruje Cię to do strony zawierającej komplet informacji.”

📞 Zapraszamy do kontaktu: [email protected] (w temacie maila prosimy pisać: „POŻYCZKA”)

Udostępnij ten wpis