Projekty lobbingowe

 1. Obniżenie i ujednolicenie podatku VAT do 5 % na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne.
 2. Obniżenie podatku dochodowego dla gastronomii.
 3. Obniżenie opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu.
 4. Preferencyjne stawki składek ZUS dla branży gastronomicznej.
 5. Programy pomocowe dla przedsiębiorców gastronomicznych.
 6. Ujednolicenie ogólnopolskich przepisów dotyczących ogródków restauracyjnych.

Projekty finansowe

 1. Platformy Zakupowe – specjalne ceny dla członków IGGP.
 2. Programy wdrożeniowo – doradcze dla gastronomii, w celu zapewnienia zyskownej działalności gastronomicznej – specjalne pakiety doradztwa biznesowego.
 3. Pomoc w pozyskiwaniu Dotacji Unijnych dla branży gastronomicznej.
 4. Negocjowanie niższych stawek z OZZ (ZPAV), za ubezpieczenia, obniżenie prowizji portali internetowych od dostaw zamówień gastronomicznych.
 5. Obsługa Pozwów Zbiorowych Gastronomii Polskiej, w celu uzyskania odszkodowań dla przedsiębiorców gastronomicznych.

Projekty rozwojowe

 1. Integracja przedsiębiorców gastronomicznych w ramach członkostwa w IGGP.
 2. Budowa struktur regionalnych IGGP.
 3. Regularna komunikacja, w tym komunikacja korzyści biznesowych dla członków Izby.
 4. Rozbudowa Izby poprzez pozyskiwanie nowych członków.

Priorytety

A) Platforma zakupowa FoodBuy.pl - skracająca łańcuch dostaw

Korzyść dla członków Izby: korzystne zakupy wszelkich produktów i usług do gastronomii przez FoodBuy.pl

B) Spółdzielnia IGGP

Projekt zakładający stworzenie platformy konkurencyjnej dla największych aplikacji agregujących zamówienia i dowozy na rynku. Dzięki temu restauratorzy ograniczyliby koszty dowozów i zwiększyli zyski, uniezależniając się od zewnętrznych platform. Uczestnikami projektu mogą być tylko członkowie IGGP.

C) Pakiety korzyści dla członków Izby

 • Pakiet podstawowy – korzyści:
  • Zniżka na korzystanie z platform FoodBuy.pl, Poloportal.pl.
  • Dostęp do warsztatowych webinarów.
 • Pakiet rozszerzony – korzyści:
  • Benefity zawarte w pakiecie podstawowym.
  • Konkretna zniżka na warsztaty kompetencyjne

D) Projekt pozyskania środków pomocowych na projekty celowe lub inne potrzeby gastronomii

E) Złożenie w Sejmie RP Projektu Ustawy „5 % VAT na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne”