Ponowne szkolenie „Jak samodzielnie i skutecznie napisać wniosek o dotację z funduszu UE w Programie Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”

Ponowne szkolenie „Jak samodzielnie i skutecznie napisać wniosek o dotację z funduszu UE w Programie Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”

W odpowiedzi na Państwa prośby ponownie organizujemy szkolenie pt.: „Jak samodzielnie i skutecznie napisać wniosek o dotację z funduszu UE w Programie Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa”.

Data szkolenia: piątek 10 maja br. w godz. 10-14.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Czackiego 3/5 (budynek NOT) p.221
Cena: 399 zł/osobę (w cenie szkolenia uwzględniony jest obiad o godz. 14:15)

Plan szkolenia obejmuje:
1. Ogólny charakter dofinansowania
   • Omówienie źródeł finansowania dostępnego dla sektora HoReCa
   • Warunki i wymagania ogólne
2. Koszty kwalifikowalne
   • Definicja kosztów kwalifikowalnych
   • Przykłady kosztów kwalifikowalnych specyficznych dla sektora HoReCa
3. Wypełnianie wniosku
   • Praktyczne kroki w procesie aplikacyjnym
   • Wskazówki dotyczące dokumentacji projektowej
4. Omówienie punktacji
   • Kryteria oceny wniosków
   • Jak maksymalizować punktację swojego projektu?
5. Zgodność przedsięwzięcia MŚP z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
   • Wyjaśnienie pojęcia polityk horyzontalnych UE
   • Jak dostosować projekt do wymagań polityk horyzontalnych?
   • Przykłady dobrych praktyk

Szkolenie dla Państwa poprowadzi p. Anita Bogusch – Prezeska Zarządu Security Business Sp. z o.o. Specjalistka w zakresie ekonomiki i zarządzania. Od 2004 roku aktywna przedsiębiorczyni. Międzynarodowa Certyfikowana Konsultantka MindSonar. Wielokrotna organizatorka szkoleń z zakresu zarządzania, strategii, monitorowania rynku. Prelegentka na konferencjach i seminariach w obszarach związanych z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw, a także optymalizacją procesów zarządczych. Ponadto skuteczna doradczyni z zakresu strategii marketingu oraz metodologii zarządzania przedsiębiorstwem w wielu firmach sektora prywatnego (działalności produkcyjnej oraz usługowej).

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 535 115 445.
Nr konta, na które należy wnieść opłatę: Bank Pekao 82 1240 6351 1111 0011 0064 5056.

Udostępnij ten wpis