Można jeszcze wystąpić o subwencje… Tarcza PFR 1.0 oraz Tarcza PFR 2.0 ?

Można jeszcze wystąpić o subwencje… Tarcza PFR 1.0 oraz Tarcza PFR 2.0 ?

Co prawda Program Tarcza PFR 1.0 oraz Tarcza PFR 2.0 dobiegł końca i obecnie trwają rozliczenia subwencji, ale wielu Członków IGGP nie otrzymało jednak tego wsparcia lub mają problemy z jego rozliczeniem. Kancelarie prawne stoją na stanowisku, że jeszcze można wystąpić o Subwencje PFR 2.0 !

Często odbywało się to z pokrzywdzeniem przedsiębiorcy, niezgodnie z przepisami prawa a nawet niezgodnie z regulaminem.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od współpracujących z nami Kancelarii, w wielu sytuacjach, gdzie dochodziło do naruszeń ze strony PFR, wciąż jest możliwe uzyskanie subwencji z PFR, na drodze postępowania cywilnego. Dotyczy to w szczególności Odmowy przez PFR wypłaty subwencji:

1. Bez podania jakiejkolwiek przyczyny z powołaniem się na § 10 ust. 9 (Tarcza 1.0) lub § 11 ust. 11(Tarcza 2.0),
2.  Z uwagi na rzekome posiadanie zaległości w ZUS lub US, w sytuacji gdy dane jakimi posługiwał się PFR były niekompletne lub błędne,
3.  Przyjęcia błędnej liczby pracowników/współpracowników przez PFR (osób zgłoszonych do ZUS).

Ponadto jak wiemy zdarzają się niezasadne ze strony PFR odmowy rozliczenia subwencji lub wezwania do zwrotu części/całości wypłaconej subwencji, m.in. z uwagi na:

1. Rozpoczęcie przez przedsiębiorcę postępowania restrukturyzacyjnego w okresie pierwszego roku od otrzymania subwencji,
2. Błędne wskazanie kategorii przedsiębiorcy (mikro lub mały czy średni) przy jednym ze złożonych wniosków.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w tego typu sprawach, prosimy o kontakt z Izbą, a współpracujące z nami Kancelarie, dokonają bezpłatnej analizy dokumentacji i przedstawią rekomendacje odnośnie możliwych działań.

PS. Pojawił się również temat Windykacji zwrotów subwencji, które w imieniu PFR realizują zewnętrzne podmioty, którym PFR zleca takie działania. Powstaje pytanie, co na to RODO i czy w Regulaminach, bądź Umowach zawartych z PFR macie Państwo takie klauzule opisane i czy nie naruszają one przepisów prawa?

Udostępnij ten wpis