Stawki VAT w gastronomii od sprzedaży

Stawki VAT w gastronomii

Stawki VAT w gastronomii od sprzedaży

W branży gastronomicznej, obok wysokiej jakości dań i doskonałej obsługi, właściwe zrozumienie kwestii podatkowych, takich jak stawki VAT, jest kluczowe dla sukcesu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej stawkom VAT w gastronomii oraz omówimy, dlaczego znajomość tych przepisów jest niezbędna dla właścicieli restauracji i lokali gastronomicznych.

Podstawy stawek VAT w gastronomii:

VAT (podatek od wartości dodanej) jest jednym z podstawowych podatków, które dotyczą sprzedaży produktów i usług w branży gastronomicznej. Stawki VAT w gastronomii mogą mieć istotny wpływ na zyski przedsiębiorstwa oraz na cenę, którą klienci płacą za swoje posiłki.

Stawki VAT na produkty żywnościowe

Produkty spożywcze często podlegają preferencyjnym stawkom VAT w celu promowania zdrowego odżywiania. Na przykład, świeże owoce, warzywa i produkty zbożowe mogą być objęte niższymi stawkami VAT niż gotowe dania. Zrozumienie tych różnic jest istotne zarówno dla właścicieli restauracji, którzy ustalają ceny swoich dań, jak i dla klientów, którzy mogą świadomie wybierać zdrowsze opcje żywieniowe.

Stawki VAT na usługi gastronomiczne

Podatki od usług gastronomicznych mogą się różnić w zależności od kraju i rodzaju świadczonej usługi. Na przykład, dostawa jedzenia może być opodatkowana inaczej niż konsumpcja posiłków na miejscu. Właściciele lokali gastronomicznych muszą być świadomi tych różnic, aby prawidłowo rozliczać podatek i unikać ewentualnych konsekwencji podatkowych.

Nowy podatek dla gastronomii?

Czy branża gastronomiczna może spodziewać się nowych podatków lub zmian w istniejących stawkach VAT?

Nowe regulacje podatkowe mogą mieć istotny wpływ na rentowność działalności gastronomicznej. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie wprowadzeniem dodatkowych podatków mających na celu regulację branży gastronomicznej, na przykład podatku od jedzenia na wynos w celu zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych. Właściciele restauracji i lokali gastronomicznych powinni śledzić aktualności podatkowe i dostosowywać swoje strategie biznesowe do ewentualnych zmian.

W zakresie podatku VAT w gastronomii w 2024 roku, główną stawką podatkową jest 23%. Jednakże istnieją także produkty, które podlegają preferencyjnym stawkom VAT wynoszącym 5% oraz 8%. Oto zestawienie różnych stawek VAT stosowanych w gastronomii:

Stawka VAT 5%

Dotyczy produktów z następujących kategorii:

 • mięso i produkty z podrobów,
 • artykuły mleczne, jaja, miód, i inne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • warzywa, korzenie, bulwy, owoce, orzechy,
 • pieczywo o dłuższym terminie przydatności do spożycia,
 • wyroby cukiernicze,
 • zupy, buliony, żywność homogenizowana.

Warto zauważyć, że stawka VAT 5% nie obejmuje produktów, w których zawartość alkoholu przekracza 1,2%.

Stawka VAT 8%

dotyczy usług gastronomicznych, w tym przygotowania i podania posiłków, a także usług cateringowych. Należy jednak pamiętać, że nie obejmuje ona napojów.

Stawka VAT 23% obejmuje:

 • napoje alkoholowe,
 • kawę, herbatę, wodę mineralną,
 • napoje bezalkoholowe gazowane,
 • owoce morza,
 • kawior i jego substytuty.

Warto zaznaczyć, że jeśli danie zawiera którykolwiek z wymienionych składników, na przykład makaron z krewetkami, całość dania podlega stawce VAT 23%.

Handel posiłkami – usługa czy towar?

Sprzedaż posiłków i dań w gastronomii jest poddana szczególnym zasadom podatkowym, związanych między innymi z różnicami w kwalifikacji jako towar lub usługa. Analizując sprzedaż w lokalach gastronomicznych, można wyróżnić dwie główne kategorie oferowanych produktów: gotowe posiłki i dania, które mogą być dalej odsprzedawane jako towar, oraz produkty serwowane bezpośrednio w lokalach, stanowiące usługę konsumpcji na miejscu lub na wynos.

Gotowe posiłki i dania, zgodnie z klasyfikacją PKWiU 10.85, to te przygotowane do konsumpcji, często pakowane w torebki próżniowe lub zamrożone, gotowe do sprzedaży klientowi. Z kolei usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) obejmują dostarczenie pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w lokalach gastronomicznych, niezależnie od tego, czy są one serwowane w lokalu, jako dania na wynos lub w formie samoobsługi.

W przypadku sprzedaży gotowych posiłków i dań, podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia odpowiedniej stawki VAT. Natomiast usługi związane z wyżywieniem podlegają również określonym stawkom VAT, w zależności od konkretnych przepisów podatkowych.

Warto zaznaczyć, że błędne określenie stawki VAT na fakturze może skutkować różnymi konsekwencjami dla podatnika. Zarówno zawyżenie, jak i zaniżenie stawki VAT może prowadzić do problemów podatkowych, w tym dodatkowych obciążeń finansowych lub zaległości podatkowych. Dlatego ważne jest świadome stosowanie właściwych stawek VAT oraz dbałość o prawidłowe rozliczenia podatkowe w gastronomii.

Jak ustalić właściwą stawkę VAT, w jakich instytucjach szukać pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące ustalenia odpowiedniej stawki VAT w gastronomii dla konkretnego produktu lub usługi, istnieje kilka miejsc, gdzie możesz szukać pomocy. Jeśli istnieje już decyzja w sprawie stawki VAT dla danego produktu lub usługi w ramach wiążącej informacji stawkowej (WIS) w systemie EUREKA, można łatwo zastosować tam określoną stawkę VAT.

Jeśli jednak nie ma takich informacji w systemie, warto złożyć wniosek do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Procedurę tę można zrealizować poprzez wysłanie listu na adres urzędu lub za pośrednictwem e-PUAP, na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. Odpowiedź na wniosek zwykle zawiera precyzyjne informacje dotyczące stosowanej stawki VAT dla danego produktu lub usługi, co ułatwia prawidłowe rozliczenie podatkowe.

Skutki błędnie ustalonej stawki VAT

Niewłaściwe określenie stawki podatku VAT na fakturze może mieć różnorakie skutki dla podatnika. Gdy stawka jest zawyżona, oznacza to dodatkowe obciążenie finansowe, co zmusza podatnika do zapłacenia większej kwoty VAT, zgodnie z wartością podaną na fakturze. Jednakże, gdy stawka jest zaniżona, sytuacja staje się bardziej złożona. W przypadku niskiej stawki VAT na fakturze, podatnik może narazić się na zaległości podatkowe. Gdy taka sytuacja zostanie wykryta, konieczne jest wystawienie faktury korygującej oraz poprawienie deklaracji VAT, nawet jeśli błąd wynikał z nieporozumienia dotyczącego właściwego zastosowania stawki VAT.

Deklaracje podatkowe

Wszyscy przedsiębiorcy płacący podatek VAT są zobowiązani złożyć deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym co miesiąc do 25. dnia. Podatek VAT stanowi znaczący dochód dla budżetu państwa. Aby uniknąć kar finansowych w przypadku kontroli skarbowej, istotne jest świadome korzystanie z różnych stawek VAT oraz dokładność przy wystawianiu paragonów dla klientów.

Stawka VAT, a usługi kompleksowe

W kontekście stawek VAT w gastronomii, istnieje wiele aspektów, które należy uwzględnić, zwłaszcza jeśli chodzi o opodatkowanie sprzedaży posiłków i dań. Przepisy podatkowe różnicują stawki VAT w zależności od rodzaju oferowanych produktów lub usług, co może być skomplikowane dla podatników. Jednym z przykładów jest sytuacja, gdy podatnik oferuje zarówno towary, jak i usługi objęte różnymi stawkami podatku VAT. W takich przypadkach kluczowe jest właściwe określenie stawki VAT dla danej usługi kompleksowej.

Usługa gastronomiczna jest uznawana za kompleksową, gdy obejmuje nie tylko wynajem powierzchni, ale także przygotowanie posiłków oraz obsługę kelnerską, czyli wydawanie gorących i zimnych napojów. W przypadku usługi kompleksowej stawka VAT zależy od rodzaju sprzedawanego towaru w ramach tej usługi. Jeśli podatnik sprzedaje produkty objęte preferencyjną stawką VAT, cała usługa może być opodatkowana taką samą stawką.

Jednakże, jeśli w ramach usługi kompleksowej oferowany jest produkt podlegający stawce podstawowej, cała usługa powinna być opodatkowana stawką VAT na poziomie 23%. Takie zasady potwierdzają interpretacje Ministra Finansów, które precyzują kwestie opodatkowania usług gastronomicznych.

Istotne jest również rozróżnienie między usługą zasadniczą, a pomocniczą w przypadku usług kompleksowych. Na przykład, jeśli podatnik organizuje imprezę okolicznościową, podczas której serwowane są napoje alkoholowe, należy oddzielić usługę gastronomiczną od usługi wynajmu lokalu i opodatkować je odpowiednimi stawkami VAT, w zależności od dominującej części usługi.

Zatem, stawka VAT w gastronomii jest zależna od rodzaju sprzedawanych produktów i świadczonych usług. Gotowe dania i posiłki mogą być opodatkowane stawką 5%, usługi gastronomiczne często podlegają stawce 8%, a inne towary i usługi są opodatkowane stawką 23%. W przypadku usług kompleksowych podstawą opodatkowania jest usługa zasadnicza, która determinuje odpowiednią stawkę VAT, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Podsumowanie

Wnioski dotyczące stawek VAT w gastronomii oraz wskazówki dla właścicieli lokali gastronomicznych, jak unikać pułapek podatkowych i dostosowywać się do zmieniających się przepisów podatkowych. Zrozumienie stawek VAT w gastronomii jest kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami w branży gastronomicznej i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Udostępnij ten wpis