Konferencja prasowa – przekazanie oświadczeń uczestników Pozwu Zbiorowego

Konferencja prasowa – przekazanie oświadczeń uczestników Pozwu Zbiorowego

W dniu 14. września br. w Siedzibie Kancelarii Dubois i Wspólnicy w Warszawie, odbyła się Konferencja Prasowa IGGP, dotycząca Pozwu Zbiorowego Gastronomii Polskiej, przeciwko Skarbowi Państwa.

Podczas konferencji byli obecni: 
– Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP
– Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny Zarządu IGGP
– Jacek Dubois – Adwokat
– Elżbieta Buczek – Adwokat

Wydarzenie medialne odbyło się z racji przekazywanych niemalże 400 oświadczeń uczestników Pozwu Zbiorowego, którego roszczeniem jest wyciągnięcie odpowiedzialności poprzez zaniechanie legislacyjne rządu, co skutkowało stratami szacowanymi na 207 milionów złotych – będącymi również przyczyną wielu ludzkich tragedii.

Wyliczyliśmy wspólnie z Kancelarią 14 rozporządzeń, które były bezprawnie ogłaszane przedsiębiorcom Największym zaniechaniem, jakie zostało popełnione w czasie pandemii COVID-19 było nieogłoszenie stanu klęski żywiołowej, gdyby ten stan był ogłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych- nie byłoby tego Pozwu, nie byłoby tej ciężkiej pracy, nie byłoby tych wielu tragedii. – mówił Jacek Czauderna.

Nieogłoszenie stanu klęski żywiołowej, zablokowało możliwość uzyskiwanie odszkodowań na skutek start poniesionych w związku z bezprawnym zamykaniem lokali. Gdyby wspomniany stan był wprowadzony, Pozew Zbiorowy nie byłby koniecznością – rządzący nie pozostawili wyboru przedsiębiorcom, z którymi nie chcieli podjąć mediacji.

Czy rządzący rzeczywiście zabezpieczyli interesy przedsiębiorców? (…) Nie wprowadzono tych rozwiązań prawnych, które wydawały się konieczne i niezbędne. Zamiast tego, zaczęto ograniczać możliwość, albo wyłączać możliwość działalności gospodarczej. Rząd zapomniał o jednym – że Konstytucja mówi dość jasno, że działalność gospodarczą można w innym stanie, niż stan wyjątkowy ograniczyć drogą ustawy. Rząd poszedł na skróty – wydano szereg rozporządzeń, którymi wprost naruszono Konstytucję – mówił adwokat Jacek Dubois.  

Zapowiedziano również kolejne Pozwy Zbiorowe, w następstwie aktualnie toczących się już spraw (szeroko rozumianej branży turystycznej, branży rozrywkowej klubów i dyskotek oraz branży sportowej), dotyczące sal bankietowych/ weselnych.

My występujemy przeciwko Skarbowi Państwa, ponieważ nie mamy innej drogi – mówił Sławomir Grzyb, Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Pani Adwokat – Elżbieta Buczek – przedstawiła etapy procedowania w przypadku Pozwów Zbiorowych i wyczerpująco odpowiadała na pytania dotyczące całego procesu.

Istotą Pozwów Zbiorowych jest to, że na każdym jego etapie można do niego przystąpić. Od dnia 20. września br. wiąże się to jednak z dodatkowymi opłatami, wynikającymi z umowy IGGP z Kancelarią Prawną Dubois i Wspólnicy.

Na konferencji został poruszony również temat Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego, w związku z zainteresowaniem Pozwem Zbiorowym, nie tylko przedsiębiorców branży gastronomicznej. Więcej na temat PSG możecie Państwo przeczytać na stronie https://www.ruchspolecznypsg.pl/ – zachęcamy do zapoznania się z istotą Ruchu Społecznego. 

Tym, którzy uczestniczyli aktywnie w tym wydarzeniu – serdecznie dziękujemy. Jeśli nie mogliście jednak Państwo wziąć udziału w transmisji – zachęcamy do obejrzenia jej pod linkiem https://www.facebook.com/153537875443043/videos/2752987174992906

Udostępnij ten wpis