Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gastronomia – Turystyka – Rynek pracy – Kwalifikacje”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gastronomia – Turystyka – Rynek pracy – Kwalifikacje”

Ogólnopolska Konferencja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Turystyka 

Konferencja odbyła się w Warszawie, w sali konferencyjnej NOT, ul. Czackiego 3/5, w dniu 19 czerwca 2023 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Konferencji: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643191524522638&type=3

PROGRAM  KONFERENCJI

10:30 – 10:40 – Powitanie gości oraz przedstawienie programu – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska

10:40 – 11:00 – Otwarcie Konferencji –  Marzena Machałek – Sekretarz Stanu MEiN

11:00 – 11:30  – Branża gastronomiczna dziś oraz prognozy na przyszłość – Jacek Czauderna – Prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

11:30 – 12:00 – Szkolnictwo branżowe, kwalifikacje w edukacji formalnej i poza formalnej branży gastronomicznej – Urszula Blicharz – Radca Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEiN

12:00 – 12:30 – Zadania MSiT w edukacji poza formalnej, kwalifikacje w sektorze turystyki, walidacja kwalifikacji – dr Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT

12:30 – 12:40 – Przerwa kawowa

12:40 – 14:00 – Panel dyskusyjny nt. „Gastronomia, umocowania prawne, zasoby kadrowe, kwalifikacje deficytowe, potrzeby edukacyjne i szkoleniowe w branży”  z udziałem następujących osób:
Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Kwalifikacji i Kształcenia Kadr MEiN,
                      
dr Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT,                
dr Ewa Flaszyńska Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRiPS,
prof. Łukasz Arendt
Redaktor Naczelny Rynku Pracy,
Jarosław Uściński – Ogólnopolskie Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni,
Przedstawiciel IBE,
Panel prowadził –
Józef Ratajski Wiceprzewodniczący SRKT

14:00 – 14:40 Prezentacja wyników badań dotyczących współpracy szkół kształcących na poziomie średnim i wyższym z branża gastronomiczną prowadzonych przez Sektorową Radę Zbigniew Stankiewicz – członek SRKT, dr Mariusz Barczak

14:40 – 15:00 Prezentacja założeń Ogólnopolskiego Konkursu „Pracodawca Jutra”   Małgorzata Rafał – Sekretarz SRKT

15:00 – 15:45 Przerwa na lunch

15:45 – 17:15 Otwarte Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka

1.     Informacja o działaniach Sektorowej Rady od ostatniego posiedzenia – dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska – Przewodnicząca Rady

2.      Przedstawienie założeń badania funkcjonowania Rady skierowanych do członków rady pracodawców i sektora edukacji – dr hab. prof. AWF Jacek Olszewski

3.     Informacja na temat aktualnych badań prowadzonych  przez Sektorową Radę  

a) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – H. Zawistowska

b) Instytut Turystyki w Krakowie –  W. Burzyński, K. Mazanek

4.   Dyskusja nad zadaniami stojącymi przed Sektorową Rada do końca realizacji projektu (wrzesień 2023), i co dalej?

5.   Podsumowanie i zakończenie.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Konferencji: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643191524522638&type=3


Kontakt do Organizatora:
Józef Ratajski
Wiceprzewodniczący
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka
tel. 601 284 197

 

Udostępnij ten wpis