Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Termin, na złożenie rocznego sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego, wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego urząd rozpoczyna postępowanie przymuszające. Jeśli te kroki nie zadziałają, to następnie wymierza się karę grzywny lub rozpoczyna postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Artykuł powstał we współpracy z LEXNONSTOP
https://lexnonstop.com/

 

Udostępnij ten wpis