Relacja z DEBATY w SEJMIE RP

Relacja z DEBATY w SEJMIE RP

Za nami Debata Sejmowa – 5% VAT w Gastronomii, która odbyła się 12 września 2022 roku w Sejmie RP w Warszawie. Przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną przedstawili posłom Sejmu RP swoje propozycje rozwiązań aktualnych problemów z jakimi zmagają się w swoich biznesach.

Izbę reprezentował cały Zarząd oraz przedstawiciele Rady i Dyrektorów regionalnych :
Jacek Czauderna – prezes zarządu
Sławomir Grzyb – sekretarz Generalny
Dorota Rydygier – wiceprezes
Ewa Gutkowska – członek zarządu
Jacek Bełz – członek zarządu
Renata Kamienik – członek Rady
Arkadiusz Klinicki – członek Rady
Krzysztof Kwinta – członek Rady
Janina Góraj – Dyrektor regionalny – woj. lubelskie.

Tematem przewodnim debaty było wprowadzenie jednolitej stawki 5% VAT na wszystkie usługi i produkty gastronomiczne sprzedawane w lokalach gastronomicznych. Projekt Ustawy został podpisany przez 37 Posłów RP i złożony u Marszałek Sejmu 14 grudnia 2021 r. przez obecną panią minister Agnieszkę Ścigaj.
(Informacja na temat Projektu: https://iggp.pl/aktualnosci/jednolita-5-stawka-vat-projekt-zlozony-2 ).

W trakcie debaty zostały podjęte następujące tematy najważniejsze kwestie związane z wyzwaniami czasów kryzysu branży gastronomicznej. Przedmiotem Debaty były propozycje rozwiązań jakie przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną zgłaszają posłom Sejmu RP, a które przysłużą się również innym branżom i społeczeństwu, w których interesie działa Rząd RP i Ministerstwo Finansów. Jedną z propozycji o jakie walczy IGGP jest wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT wraz z uszczelnieniem transakcji w obrocie gospodarczym przez sprzedawców, które dadzą wzrost wpływów z tej działalności do budżetu Państwa i wzrost PKB.

W Panelu zabrali głos między innymi:

– Jacek Czauderna, który omawiał „Sytuację ekonomiczną i rynkową segmentu HO-GA-TUR (hotele – gastronomia – turystyka) i rolę usług gastronomicznych”,

– Jakub Bińkowski – członek zarządu oraz Zbigniew Kmieć, przedstawiciele ZPP ( Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ), którzy mówili o „Genezie Projektu i aspektach prawno – podatkowych zmian w ustawie VAT”,

– Ewa Gutkowska – „Porównanie branży gastronomicznej do sprzedaży detalicznej – analiza procesów gospodarczych w zakupach detalicznych i usługach gastronomicznych oraz porównanie z innymi usługami”,

– Wiesława Dróżdż – omówiła „Procedury, obawy i sposoby skutecznej komunikacji z MF w kontekście kosztów i zagrożeń wprowadzenia obniżenia VAT”,

– Sławomir Grzyb – „Uszczelnienie fiskalizacji transakcji w branży gastronomicznej w świetle tzw. paragonów grozy oraz kontroli MF wydawania paragonów przez Przedsiębiorców”,

– Łukasz Chacia – „Prawne aspekty braku pomocy w ramach państwowych subwencji”,

O kłopotach i możliwościach rozwiązania problemów branży mówili jeszcze przedsiębiorcy reprezentujący branżę: Dorota Rydygier, Jimy Rammy, Marcin Kręglicki, Agnieszka Cholch i wielu innych.

Niektóre wypowiedzi restauratorów nagraliśmy również po debacie i zaprezentujemy je na stronie www.iggp.pl

Poruszono również inne trudności, z którymi boryka się branża oraz zaproponowano ich rozwiązanie, a były to m.in.:

– zwiększenie kosztów na reprezentację firm, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w celu zwiększenia obrotów lokali;

– obniżenie kosztów prowadzenia lokali w biurowcach w związku z pracą zdalna pracowników biurowych;

– unormowania napiwków dla kelnerów (czy w ogóle rozliczanie tych przychodów i podatków ma sens dla fiskusa);

– wprowadzenie regulowanych cen energii i gazu;

– przepisywanie liczników energii i gazu na osoby fizyczne prowadzące działalność na osoby fizyczne w gospodarstwie domowym.

Ponadto trzeba dodać, że na debatę zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy ostatecznie nie przybyli na nią:
Magdalena Rzeczkowska – Minister Finansów,
Piotr Patkowski – Wiceminister Finansów,
Paweł Selera – Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Całą debatę podsumował poseł Dariusz Rosati, który przyznał słuszność zaprezentowanym propozycjom – „Jestem bardzo sceptyczny jeśli chodzi o możliwości uzyskania jakichkolwiek rozwiązań, co jednak nie oznacza, że Państwo nie powinni tutaj walczyć o swoje. My tutaj deklarujemy pełną pomoc, dlatego że wasza branża została dotknięta w sposób szczególny, bo była cała seria tych wstrząsów. Pomoc dla branży gastronomicznej też była udzielana w sposób arbitralny, zupełnie uznaniowy. Część dostała tę pomoc, część nie dostawała. Potem decyzje o umorzeniu też były zupełnie arbitralne. Pieniądze z PFR-u i pomoc szły dla branż kompletnie nie dotkniętych covidem i czymkolwiek innym. Kopalnie węgla dostawały pomoc, grupa zbrojeniowa itd. Podoba mnie się pomysł  5% stawki VAT-u, dlatego że jest prosty, jednolity i jest rozwiązaniem, które każdemu ekonomiście się spodoba, ale pewnym urzędnikom w Ministerstwie Finansów nie do końca, bo  oczywiście oznacza to jakiś tam ubytek dochodów. I dlatego popieram, żeby jednak nie występować z nie do końca przemyślanym pomysłem. Być może przemyślany już jest, ale ja bym się jeszcze trochę nad tym zastanawiał, bo rzeczywiście trzeba to obudować z każdej strony argumentami, rzetelnie policzyć ubytki budżetowe, powołać się na jakieś wiarygodne przesłanki, z których by wynikałoby, że ta szara strefa ulegnie ograniczeniu i że z tego będą jakieś wymierne korzyści dla budżetu„.

Wszystkim przybyłym Restauratorom i Członkom IGGP, dziękujemy za całego serca za przybycie i zaangażowanie w prowadzone rozmowy podczas debaty. Walka o przetrwanie restauratorów trwa…

Zapraszamy do obserwowania naszych kolejnych działań i zaplanowanych wydarzeniach.

ZOBACZ również FILM i FOTOREPORTAŻ z Debaty Sejmowej:

   

 

Udostępnij ten wpis