Pomoc dla obywateli Ukrainy w podjęciu pracy

Pomoc dla obywateli Ukrainy w podjęciu pracy

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wspierają opuszczających swój kraj obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski a także udzielają informacji na temat innego możliwego wsparcia.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę znajdujemy się w szczególnym czasie, kiedy na wszystkich poziomach konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy, którzy szukają w Polsce schronienia.

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wspierają opuszczających swój kraj obywateli Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski a także udzielają informacji na temat innego możliwego wsparcia.

Jeżeli opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce skontaktuj się z najbliższym powiatowym urzędem pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwoń na infolinię pod numer telefonu 19524 albo bezpośrednio na specjalne numery telefonów w urzędach pracy.

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Ważne wskazówki:

 • Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych
  i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
 • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES – https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
 • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie
  w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.

 • Państwowa Inspekcja Pracy – zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

oraz pod numerami telefonów:

 • 22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego;
 • 89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego;
 • 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Pamiętaj:

Podejmując zatrudnienie pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z Tobą pisemną umowę o pracę określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim!

! Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.

! Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy

W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany np.  gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny – zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

W języku ukraińskim / українською мовою:

У зв’язку з агресією Росії проти України ми знаходимося в особливому часі, коли необхідно на всіх рівнях підтримувати громадян України, які шукають притулку в Польщі.

Державні служби зайнятості в Польщі допомагають українським громадянам, які залишають свою країну, знайти підходящу роботу в Польщі та надають інформацію про іншу можливу підтримку.

Якщо ви виїхали з України і хочете працювати в Польщі, зверніться до найближчого повітового бюро праці , скористайтеся мобільним додатком ePraca або зателефонуйте на гарячу лінію за номером 19524 або безпосередньо за спеціальними телефонами бюро праці .

Пам’ятайте, що всі послуги повітових бюро праці є безкоштовні

Важливі поради:

 • Шукаючи роботу в Польщі, найкраще використовувати перевірені і надійні послуги та пропозиції роботи. Доступ до таких перевірених пропозицій роботи надають повітові бюро праці (https://oferty.praca.gov.pl). Якщо у вас є смартфон, ви можете встановити програму ePraca.
 • Цінні поради щодо того, як шукати роботодавця за кордоном і не піддавати себе непотрібному ризику, можна знайти на веб-сайті мережі EURES – https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
 • Список сертифікованих польських агенцій з працевлаштування доступний на веб-сайті: www.stor.praca.gov.pl  у закладці Реєстр суб’єктів, які ведуть агенції з працевлаштування. Додаткову інформацію також можна отримати за телефоном у Воєводських бюро праці.
 • Якщо ви працюєте через агентство, треба пам’ятати про підписання договору з агентством зайнятості, в яких будуть зазначені умови роботи, винагорода, пільги тощо.

• Державна інспекція праці – надає безкоштовні юридичні консультації щодо положень, що регулюють законність найму та права працівників. Інформація також доступна українською та російською мовами. Більше інформації можна знайти на https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne та за номерами телефонів:

 • 22 111 35 88 – рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у воєводствах: Мазовецьке, Лодзінське, Великопольське, Свєнтокшиське, Люблінське та Любуське;
 •  89 333 17 41 – рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у воєводствах: Вармінсько-Мазурське, Підляське, Куявсько-Поморське, Поморське та Західно-Поморське;
 • 22 111 35 29 – рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у воєводствах: Підкарпатське, Малопольське, Сілезьке, Опольське та Нижньосілезьке.

Пам’ятайте:

При прийомі на роботу роботодавець зобов’язаний укласти з вами письмовий трудовий договір, в якому будуть вказані умови роботи та оплати праці. Переконувати людину працювати без трудового договору – проти польського законодавства!

! Не погоджуйтеся працювати без підписання письмового договору. Без підписаного договору ви працюєте нелегально, і вас позбавляють законних прав які виникають з легального працевлаштування.

Перш ніж підписати трудовий договір, ознайомтеся з положеннями, що містяться в ньому, або попросіть когось пояснити та допомогти вам зрозуміти його положення

! Якщо роботодавець буде поводитися з вами неналежним чином, наприклад, якщо роботодавець застосував до вас фізичний або психічний примус, повідомте про це до Національної інспекції праці.

Udostępnij ten wpis