Rozporządzenie niekonstytucyjne – sąd odrzucił wniosek o ukaranie klubu

Rozporządzenie niekonstytucyjne – sąd odrzucił wniosek o ukaranie klubu

28 grudnia 2020 funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Sopocie złożył do sądu wniosek o ukaranie manager jednego z sopockich klubów, która mimo obostrzeń i ograniczenia działalności z powodu epidemii, dopuściła do prowadzenia dyskoteki. Wczoraj sąd rejonowy w Sopocie, II Wydział Karny, pod przewodnictwem Sędzi Anny Lewandowskiej odstąpił od wszczęcia postępowania wyjaśniając, że jest to wniosek bezzasadny, a rozporządzenie rządu – NIEKONSTYTUCYJNE.

W wyjaśnieniu sąd napisał:

„Na dzień zarzutu stawianego obwinionej obowiązywało rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r., które w paragrafie 6 ust. 1 pkt 1 powieliło za wcześniejszymi rozporządzeniami Rady Ministrów zakaz prowadzenia dyskotek w strefie żółtej i czerwonej, czyli w całym kraju. Przepis ten został wprowadzony na podstawie art. 46a i 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Art. 54 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Cytowany przepis ma charakter blankietowy, tj. sam nie określa znamion zabronionego zachowania. (…) W pierwszej kolejności wskazać należy, że prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu dyskoteki nie jest „zachowaniem się”  w rozumieniu powołanego przepisu.

Jednakże analiza treści rozporządzenia Rady Ministrów nie pozostawia wątpliwości, iż ogranicza ono w istotnym stopniu elementarne prawa i wolności. (…) Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji wolność działalności gospodarczej może być ograniczona w przypadku wprowadzenia klęski żywiołowej.

Uprawnienie sądu powszechnego (…) stanowi, iż sędziowie w sprawowaniu swojego urządu są niezawiśli i podlegają Konstytucji i ustawom.

Niekonstytucyjny przepis rozporządzenia nie może wypełniać blankietowej normy art. 54 (…).

Jak czytamy w serwisie wiesci24.pl – Wyrok, po uprawomocnieniu, otwiera drogę do pozwania funkcjonariuszy policji na drodze cywilnej o duże odszkodowania za straty wynikające z zamknięcia lokalu.

Kolejny sąd oddala wszczęcie postępowania w sprawie „covidowej” powołując się na niekonstytucyjność rządowych rozporządzeń. Pytanie tylko, kiedy rząd odpowie za to, że bezprawnie uniemożliwia przedsiębiorcom prowadzenie swoich działalności? Niestety działania te są dyktowane jedną przesłanką – w momencie wprowadzenia stanu klęski, to skarb państwa odpowiada finansowo za wszelkie straty. W drodze wydawanych rozporządzeń nie ma to miejsca. Dlatego właśnie, składając Pozew ZbiorowyGastronomii jesteśmy przekonani o naszej bezwzględnej racji

Udostępnij ten wpis