WAŻNA informacja dla Uczestników Pozwu Zbiorowego – Likwidacja podmiotu

WAŻNA informacja dla Uczestników Pozwu Zbiorowego – Likwidacja podmiotu

Sprawdź, dlaczego ważne jest posiadanie statusu przedsiębiorcy w trakcie procedowania Pozwu Zbiorowego!

Szanowni Państwo, 

Warunkiem uczestnictwa w pozwie jest posiadanie statusu przedsiębiorcy (w wypełnianych przez przedsiębiorców oświadczeniach też oświadczają oni, że taki status posiadają). 

 Z racji tego, że pozew dotyczy stricte działalności gospodarczych, występuje z nim grupa przedsiębiorców, w trakcie trwania procesu  konieczne jest utrzymywanie statusu przedsiębiorcy (działalność gospodarcza może być zawieszona, ale nie zamknięta) – wskazywaliśmy na to wielokrotnie.

 Zamknięcie działalności w trakcie trwania procesu, a w szczególności przed wydaniem przez Sąd postanowienia zatwierdzającego skład członków grupy, może  odbić się negatywnie na całej grupie – niwecząc jej jednolitość.

Jeżeli macie Państwo pytania bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: [email protected] 

Udostępnij ten wpis