Warsztaty branżowe dotyczące kwalifikacji zawodowych w gastronomii i hotelarstwie

Warsztaty branżowe dotyczące kwalifikacji zawodowych w gastronomii i hotelarstwie

Warsztaty branżowe dotyczące kwalifikacji zawodowych w gastronomii i hotelarstwie

Warsztaty z udziałem IGGP  odbyła się w Warszawie 22 czerwca 2023 r . w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki,
na zaproszenie Pana Piotra Bartosiaka, Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEiN.

Celem warsztatów było wypracowanie rekomendacji zawierających:

  1. propozycje zdefiniowanych nowych zawodów włączonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego z uwzględnieniem zawodów na poziomie I PRK oraz zawodów na poziomie V PRK
  2. propozycje rozszerzenia zakresu treści nauczania lub ich modyfikacji w zakresie wiedzy, umiejętności zawodowych lub kompetencji personalnych i społecznych, w obecnie obowiązujących podstawach programowych kształcenia w zawodach: kelner, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik obsługi hotelowej, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych
  3. propozycje nowych dodatkowych umiejętności zawodowych
  4. propozycje kwalifikacji rynkowych.

Warsztaty ze strony Ministerstwa prowadzili:
Urszula Blicharz – Radca Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego,
Justyna Hajduk – Ekspert Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego,
Maciej Tauber (Instytut Badań Edukacyjnych) –  Lider Projektu
dr Anna Sitek (Instytut Badań Edukacyjnych) – Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji .

Porządkujemy zawody gastronomiczne zgodnie z potrzebami rynku…

 

Udostępnij ten wpis