Spotkanie Liderów IGGP z Ministrem Waldemarem Budą

Spotkanie Liderów IGGP z Ministrem Waldemarem Budą

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda spotkał się z przedstawicielami IGGP…

Minister Waldemar Buda omawiał w dniu 14 marca 2023 r. z przedstawicielami IGGP ważne tematy dotyczące Gastronomów.

Omawiane były na spotkaniu między innymi sprawy:

1. Wprowadzenia Projektu Ustawy „Jednolita stawka sprzedażowa – 5% VAT w Gastronomii”
2. Możliwości obniżenia kosztów energii i gazu dla Gastronomów
3. Ujednolicenia przepisów dotyczących Ogródków sezonowych w kontekście powstających Parków Kulturowych w dużych miastach
4. Ustrukturyzowania czynszów lokali gastronomicznych
5. Certyfikowania standardów jakościowych usług gastronomicznych

 

W spotkaniu z Ministrem Waldemarem Budą uczestniczyli ze strony IGGP:
Ewa Gutkowska – Członek Zarządu IGGP
Renata Kamienik – Sekretarz Rady IGGP
Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP
Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP
Adam Dziurny –  Ekspert ds. energii i gazu ziemnego, Doradca Zarządu IGGP,

a ze strony Ministerstwa:
Karolina Wydra – Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych
Łukasz Marciniak – Z-ca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego
Zbigniew Wojciechowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Następne spotkanie zaplanowane jest z udziałem Przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

Udostępnij ten wpis