Stanowisko IGGP w sprawie wprowadzonych obostrzeń dla gastronomii

Stanowisko IGGP w sprawie wprowadzonych obostrzeń dla gastronomii

Stanowisko Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, jako reprezentanta środowiska gastronomicznego w Polsce, w odniesieniu do zmian wprowadzonych od 1 grudnia 2021 r. przez rząd RP w Rozporządzeniu z dnia 6 maja 2021 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od 1 grudnia 2021 r. limit obłożenia w lokalach gastronomicznych może wynosić 50 procent, dotychczas było to 75 proc., a w zgromadzeniach, spotkaniach, imprezach i dyskotekach może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 100 osób. Do tej pory limit ten wynosił 150 osób. Co ważne, do wymienionych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Jak wskazuje IGGP, głos w tej sprawie już dawno zabrał Urząd Ochrony Danych Osobowych, wydając komunikat w którym stwierdza, że wskazane Rozporządzenie i zmiany w nim wprowadzane nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Jedyną ewentualnością w tej kwestii jest dobrowolne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług podmiotu.

Dlatego jak podkreślają przedstawiciele Izby, ani właściciele, ani kelnerzy i barmani nie mają żadnych uprawnień do sprawdzania faktu zaszczepienia gości. Jak dalej czytamy: „Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu.”

Jednocześnie Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej gwarantuje pomoc dla Członków Izby, którzy spotkają się z problemem natury prawnej w tej kwestii.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego. 

 

 

 

UODO:  https://uodo.gov.pl/pl/138/2088

Udostępnij ten wpis