Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

W dniu 1 czerwca na zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, zostali przyjęci przez Sekretarza Stanu Pana Adama Kwiatkowskiego oraz Dyrektora Biura Wydarzeń Krajowych Pana Pawła Bogdana, przedstawiciele Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

 

 

Pan Dariusz Grabowski, przewodniczący oraz Jacek Czauderna, lider Ruchu Społecznego PSG przedstawili stanowisko środowiska samozatrudnionych, małych i średnich polskich przedsiębiorców, dotyczące sytuacji ekonomicznej środowiska oraz oczekiwań od instytucji państwa. Poinformowali, że ponad 2 miliony polskich przedsiębiorców, którzy zatrudniają 7 milinów pracowników, a także wytwarzają ponad połowę polskiego PKB nie ma swoich przedstawicieli w rozmowach z rządem ani politykami odnośnie podstawowych decyzji gospodarczych. Co szczególnie należy podkreślić, głos przedsiębiorców nie jest brany pod uwagę w decyzjach bezpośrednio ich dotyczących, jak te o  przepisach podatkowych, gospodarczych oraz stanowiących o pomocy w dobie kryzysu pandemii.

Przedstawiciele przedsiębiorców wskazali na potrzebę reaktywacji Powszechnego Samorządu Gospodarczego w Polsce. Organizacja ta powinna reprezentować interesy polskich przedsiębiorców wobec rządu, samorządu terytorialnego, związków zawodowych i innych organizacji. Przedsiębiorcy zwrócili się z prośbą o rozważenie przez Prezydenta możliwości podjęcia i wniesienia do sejmu projektu ustawy o Powszechnym Samorządzie Gospodarczym. Projekt powyższej ustawy został przez przedsiębiorców przygotowany.

Pan Minister Adam Kwiatkowski oświadczył, że temat reaktywacji w Polsce PSG, a także problemy przedsiębiorców, są znane i są przedmiotem troski Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Poprosił o przesłanie do Kancelarii Prezydenta projektu ustawy o Powszechnym Samorządzie Gospodarczym,  który zostanie poddany analizie przez ekspertów Prezydenta. Pan Prezydent rozważy ewentualne poparcie projektu ustawy jako projektu społecznego, ale konieczne będzie powołanie zespołu roboczego z ekspertami przedsiębiorczości MŚP w celu wypracowania ostatecznego kształtu projektu ustawy. Słusznym wydaje się zorganizowanie spotkania Pana Prezydenta w szerszym gronie środowisk przedsiębiorców.

Pan Minister Adam Kwiatkowski  wyraził jednocześnie wolę utrzymywania ścisłych kontaktów z Liderami Ruchu Społecznego PSG.

Udostępnij ten wpis