Pozew Zbiorowy Gastronomii Polskiej złożony w sądzie

Pozew Zbiorowy Gastronomii Polskiej złożony w sądzie

Pozew Zbiorowy Gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa – w sądzie! 

W dniu 8 listopada 2021 roku, po uzupełnieniu wszelkich braków formalnych poszczególnych uczestników pozwu, 279 oświadczeń Pozwu Zbiorowego zostało złożone w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Żądaniem złożonego pozwu jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19,  co skutkowało stratami szacowanymi na ponad 211 milionów złotych – będącymi również przyczyną wielu ludzkich tragedii.

Przypominamy – nieogłoszenie stanu klęski żywiołowej zablokowało możliwość uzyskiwanie odszkodowań na skutek strat poniesionych w związku z bezprawnym zamykaniem lokali. Gdyby wspomniany stan był wprowadzony, Pozew Zbiorowy nie byłby koniecznością – rządzący nie pozostawili wyboru przedsiębiorcom, z którymi nie chcieli podjąć mediacji.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą cały czas przystępować do sprawy – wypełnij deklarację w zakładce „POZEW”.

O dalszych krokach w sprawie, będziemy informowali na bieżąco. 

Udostępnij ten wpis