POZEW ZBIOROWY Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

POZEW ZBIOROWY Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

Uruchomiony został proces przygotowania największego w historii Polski pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa, który wytacza branża gastronomiczna reprezentowana przez restauratorkę z Krakowa. 

Dnia 1 lutego 2021 r. Dorota Rydygier właścicielka Restauracji Voila z Krakowa we współpracy z Izbą Gospodarczą Gastronomii Polskiej podpisała z Kancelarią Adwokacko – Radcowską Dubois i Wspólnicy umowę na przygotowanie pozwu grupowego Gastronomii Polskiej przeciwko Skarbowi Państwa. 

Pierwszy raz w historii, w obliczu epidemii, branża skupiająca około 76 tys. lokali gastronomicznych, zatrudniająca blisko milion osób, generująca 37 mld zł do PKB przystępuje do przygotowania pozwu grupowego przeciw Skarbowi Państwa.

Dziesiątki tysięcy pracowników w branży straciło zatrudnienie w zawodzie, który jest ich pasją i życiem. Kilkanaście tysięcy restauratorów zostało wykluczonych z pomocy finansowej Rządu RP ze względu na uruchomienie swoich lokali po 1 listopada 2019 r. tuż przed pandemią lub zostało pominiętych z powodu manipulacji Rządu RP kodami PKD.

Gastronomowie ci będą domagać się odszkodowań finansowych za poniesione straty przez pracowników i pracodawców branży. Pozew zostanie złożony jak tylko przystąpi do niego 1.000 pokrzywdzonych podmiotów. IGGP szacuje, że dochodzone odszkodowania przekroczą kwotę jednego miliarda złotych. 

Żądaniem Pozwu zbiorowego będzie ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19.

Pozew zbiorowy będzie pozwem „o zasadę” – oczekujemy od Sądu rozstrzygnięcia, iż Skarb Państwa powinien zapłacić Firmom odszkodowania. W przypadku wygrania tej sprawy, w indywidualnych procesach sądowych Firmy dochodzić będą zasądzenia konkretnych kwot odszkodowania.  Istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania wskutek zawarcia ugody.

Pozew obejmie straty poniesione przez przedsiębiorców  zarówno w pierwszym okresie restrykcji, tj. od 13.03.2020 do 18.05.2020, jak i obecnych, tj. od 24.10.2020 do 31.01.2021 i później.

49 przedstawicieli regionalnych IGGP będzie pomagało w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji dla kancelarii Dubois i Wspólnicy, prowadzącej proces. Złożenie pozwu planujemy na początku drugiego kwartału 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące Pozwu zbiorowego można znaleźć na stronie internetowej www.iggp.pl

Deklaracja przystąpienia do Pozwu zbiorowego znajduje się tutaj: www.pozewzbiorowy.iggp.pl

 

Udostępnij ten wpis