Wniosek o spotkanie w KPRM z premierem RP – Mateuszem Morawieckim

Wniosek o spotkanie w KPRM z premierem RP – Mateuszem Morawieckim

W imieniu Zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) prosimy o zorganizowanie Spotkania w sprawie: Jednolita stawka 5 % VAT na usługi i produkty gastronomiczne.

W dniu 3 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się Spotkanie w tej sprawie, z którego wynika składany Wniosek.

Realizując działania IGGP w celu poprawy sytuacji gospodarczej Gastronomów i całej branży HORECA w Polsce, kontynuujemy nasze prace nad zmianą podatku VAT w gastronomii.

Propozycje Rozwiązań jakie zostały przedstawione na Spotkaniach (również w Petycjach, których opis skrócony i daty złożenia, znajdują w dalszej części Wniosku – również były składane do wiadomości: Mateusza Morawieckiego – Prezes Rady Ministrów, a jedna była nawet kierowana do Mateusza Morawieckiego – Ministra Finansów) a dotyczyły między innymi:

 1. Ujednolicenia stawki VAT na poziomie 5 % dla produktów i usługi gastronomicznych
  w tym produktów i potraw dostarczanych na wynos, zgodnie ze stanowiskiem TSUE z 22 kwietnia 2021 r. (C-703/19), żeby uniknąć rozbieżności interpretacji i decyzji organów podatkowych, Ministerstwa Finansów i podejmowanych decyzji przez Restauratorów.
 2. Ujednolicenia pojęcia usługi gastronomicznej, którą cechuje niepowtarzalność
  i pracochłonność, a która będzie obejmować: wszelkie usługi związane z przygotowywaniem, serwowaniem i dostarczaniem produktów, potraw, dań, w tym na wynos, bez rozgraniczania na usługi cateringowe, gastronomiczne czy restauracyjne.
 3. Zmiany dotyczącej tzw. matrycy stawek VAT i wiążącej informacji stawkowej – żeby usługi gastronomiczne były zasadniczo objęte stawką 5 % a nie 8 % . Od tej reguły powinny obowiązywać jedynie wyjątki dotyczące serwowania napojów alkoholowych, które to usługi objęte są wyższą stawką VAT, a nie powinny dotyczyć napojów bezalkoholowych (kawa, herbata, soki, woda, woda zamrożona, wszelkie napoje bezalkoholowe) i potraw. W gastronomii nie sprzedaje się towarów, a usługę gastronomiczną – serwowania napojów i potraw. Wszelkie potrawy powinny mieć jednolitą stawkę 5 % VAT bez względu na produkty użyte do ich przyrządzenia. Dyrektywa 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przewiduje taką możliwość stosowania przez państwa członkowskie jednej lub dwóch stawek obniżonych, stosownie do poszczególnych kategorii towarów i usług wskazanych w Załączniku nr III.

Przypomnijmy, historię naszych działań w tej Sprawie:

 1. 21 września 2020 r. IGGP złożyła na ręce Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego Petycję, która proponowała wprowadzenie jednolitej stawki 8% podatku od towarów i usług w gastronomii.
 2. 27 września 2021 r. IGGP, ponownie złożyła do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego Petycję, która proponowała jednolitą stawkę 5% podatku od towarów i usług w gastronomii.
 3. 14 grudnia 2021 r. po kolejnych falach pandemii IGGP złożyła za pośrednictwem Posłów Sejmu RP Projekt Ustawy obniżenia stawki VAT do 5 % do Marszałek Sejmu RP, podpisany przez 37 Posłów.
 4. 21 lutego 2022 r. IGGP złożyła ponownie Petycję do Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego w związku z tym, że na początku 2022 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w walce
  z kryzysem, Rada Ministrów wraz z nowym Ministrem Finansów, doprowadziła do obniżenia Podatku VAT do 0 % na żywność, jak również obniżenie podatku VAT na energię i paliwa, uznając nasze
  postulaty obniżenia podatku VAT za właściwe. Branża Gastronomiczna nie zyskała na tej obniżce, ponieważ nie zmieniła się stawka sprzedażowa podatku VAT w gastronomii.
 5. 12 września 2022 r. odbyło się Spotkanie Zarządu IGGP z Minister Agnieszki Ścigaj w Biurze Rzecznika MŚP – Adama Abramowicza z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Zespołów
  Rady Przedsiębiorców dotyczące tej sprawy, tj. 5% VAT w gastronomii.
 6. 12 września 2022 r. w Sejmie RP odbyła się Debata z udziałem Posłów, Senatorów RP i Przedsiębiorców z całej Polski na temat stawki 5% VAT w gastronomii oraz kryzysu w branży.

Mamy nadzieję, że Pan Premier zorganizuje wnioskowane Spotkanie.

 

Udostępnij ten wpis