Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią – rekompensaty za stan wyjątkowy. Jak wygląda to w praktyce?

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią – rekompensaty za stan wyjątkowy. Jak wygląda to w praktyce?

 

Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Przedsiębiorcy ubiegają się o rekompensaty za stan wyjątkowy – na co mogą liczyć? 

 

Od początku września rząd objął stanem wyjątkowym 183 miejscowości na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego – w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią. 

Lokalni przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie zdążyli „otrząsnąć się” po sytuacji związanej z lockdwonem, musieli się zmierzyć z ponownym zamknięciem biznesów. Gastronomia, która jest ściśle powiązana z branżą turystyczną również na tym ucierpiała – właściciele lokali martwią się, że obecna sytuacja utrwali się w świadomości ludzi i niechętnie będą odwiedzać regiony Polski Wschodniej.

Od 4 października obowiązuje ustawa z 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. Za jej sprawą o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, usługi gastronomii, organizatorzy  turystyki lub podmioty ułatwiającego nabywanie powiązanych usług, przedsiębiorcy prowadzący  działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego turystycznych, przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 września 2021 r., stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni w 115 miejscowościach w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.  1 października został przedłużony na kolejne 60 dni.

Rekompensata przysługuje w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy z prowadzonej działalności na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a podstawą do wyliczeń są czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Warto zaznaczyć, że Senat chciał rozszerzyć krąg beneficjentów wsparcia, ponadto podnieść próg wysokości rekompensaty z 65 do 80 proc. przychodu oraz skreślić obligatoryjność przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy. Poprawki Senatu zostały jednak odrzucone przez Sejm.

Według informacji „Rzeczpospolitej” do tej pory do wojewodów wpłynęło 39 wniosków – 30 z województwa podlaskiego oraz 9 z województwa lubelskiego. Żaden z urzędów nie wydał jednak jeszcze decyzji przyznających rekompensatę, ponieważ urzędy skarbowe w pierwszej kolejności muszą zweryfikować obroty firm.

W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty będzie proporcjonalna do czasu jego trwania. Pamietajmy jednak, że rekompensata stanowi pomoc de minimis. Oznacza to, że dopuszczalny limit takiej pomocy to 200 tysięcy euro w trzech kolejnych latach podatkowych – przekroczenie tego progu zobowiązuje nas do zwrotu nadwyżki, która traktowana jest wówczas jako pobranie nielegalnej pomocy publicznej. 

Udostępnij ten wpis