Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej

Celem Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej jest wypracowanie z Rządem RP rozwiązań funkcjonowania branży gastronomicznej w czasie epidemii na zdrowych zasadach ekonomicznych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony seniorów 65+.

Celem Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej jest wypracowanie z Rządem RP rozwiązań funkcjonowania branży gastronomicznej w czasie epidemii na zdrowych zasadach ekonomicznych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego i ochrony seniorów 65+.

Postulaty Sztabu Kryzysowego do Rządu RP:

1. Żądamy merytorycznego uzasadnienia ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej branży gastronomicznej wprowadzonego przez Rząd RP

Wnioskujemy do Rządu RP o przedstawienie mechanizmu i merytoryki decyzji lockdown z 13 marca 2020 r. i obecnego ograniczania działalności do godz. 21:00.

Cel merytoryczny I: Przeciwdziałanie kryzysowi całej branży gastronomicznej ze względu na wywołanie paniki społecznej, zakaz wychodzenia z domu, ograniczania swobody działalności gospodarczej w pierwszej fazie od 13 marca 2020 r. i w obecnej fazie ograniczania czasowego działania lokali do 21:00 (70% lokali gastronomicznych osiąga 80% przychodów w godzinach 19:00 – 24:00).

Lider: Jacek Czauderna

Cel merytoryczny II: Sztab przygotowuje Program Bezpieczna Restauracja – pragmatyczne standardy ograniczeń i funkcjonowania operacyjnego lokali.

Lider: Jarek Walczyk

2. Żądamy wprowadzenia stałej i jednolitej stawki VAT – 8% na wszystkie produkty i usługi w gastronomii od dnia 01.11.2020 r.

Cel merytoryczny: Skuteczna ochrona branży gastronomicznej przed drastycznie pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym i utratą płynności finansowej. Pomoc w przetrwaniu branży i odbudowy strat finansowych po pierwszym i obecnym lockdown. Opracowanie wyliczeń korzyści płynących dla Skarbu Państwa na skutek liniowego podatku VAT na wszystkie usługi gastronomiczne jako stymulatora rozwoju branży.

Lider: Jacek Czauderna we współpracy ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców.

3. Domagamy się „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarcz antykryzysowej dla Turystyki.

Na wzór Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19…, w tym:
a) stworzenia Funduszu Gwarancyjnego dla Gastronomii Polskiej w ramach Tarczy, dla wierzycieli w szczególności właścicieli nieruchomości
b) gwarancji dla banków i uruchomienie nieoprocentowanych pożyczek dla gastronomii
c) gwarancji dla klientów dokonujących wpłat zaliczek na wydarzenia grupowe w obiektach
d) umorzenie obowiązku spłat dotacji z PFR
e) preferencyjny ZUS dla pracowników gastronomii

Cel merytoryczny: Opracowanie zapisów do takiej Ustawy
Lider: Sławomir Grzyb 

Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej tworzą przedstawiciele organizacji i dostawców gastronomicznych w Polsce:
1. Agnieszka Huszczyńska – Prezes Zarządu Evential Sp. z o.o.
2. Sławomira Gudaszewska – General Manager Gastro Magic Piotr Wieczorek
3. Wioletta Bielecka – Trade Marketing & Digital Manager Bonduelle Polska S.A.
4. Jarosław Uściński – Prezes Zarządu OSSKiC
5. Jarosław Walczyk – Prezes Zarządu Fundacji KSK
6. Marcin Soból – Prezes Zarządu Euro-Toques Polska
7. Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP
8. Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP
9. Jan Polcyn – Prezes Zarządu Dora Metal Sp. z o.o.
10. Maciej Wroński – Członek Zarządu Rational Sp. z o.o.
11. Wojciech Chojnicki – Prezes Zarządu Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.
12. Marek Uszyński – Dyrektor Operacyjny Stalgast Sp. z o.o.
13. Piotr Konieczny – Członek Zarządu NKF Investment Group
14. Krzysztof Heller – Prezes Zarządu Doha Sp. z o.o.
15. Krzysztof Szulborski – Prezes Zarządu SKP
16. Grzegorz Kazubski – Prezes Zarządu PSGiB
17. Łukasz Konik – Prezes Zarządu PIK
18. Jacek Jakubczak – Prezes Zarządu SLK
19. Marcin Socha – Wiceprezes SMKiC
20. Michał Markowicz – Wiceprezes Fundacji ŚSKiK

….

Sztab ma charakter tymczasowy i jest otwarty na udział kolejnych podmiotów.

Sztab obraduje w każdy piątek w Centrum Olimpijskim w Warszawie od 9.30, a w razie potrzeby codziennie on line.

Zaproponowano aby stworzyć Budżet, który pozwoli Sztabowi zaangażować podmioty zewnętrzne (np. Kancelarie prawne, podatkowe, Ekspertów) do opracowania merytorycznych analiz, raportów i propozycji Ustaw.

UWAGA: Podjęliśmy rozmowy z Rządem RP…

W dniu 19.10.2020 r. trzech Członków Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej:
1. Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP
2. Jarosław Uściński – Prezes Zarządu OSSKiC
3. Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP

uczestniczyło w wideokonferencji z Jadwigą Emilewicz – b. Wicepremier, Minister Rozwoju.

Do środy 21.10.2020 mamy przedstawić Nasze Postulaty z konkretnymi wyliczeniami i propozycjami kierowanymi do Premiera RP za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju.

Prosimy wszystkich o merytoryczne rozszerzenie przedstawionych 3 głównych

Postulatów (nie rozszerzamy ilości). Wszelkie inicjatywy i pomysły mile widziane… na

adres: [email protected]

Koordynator Sztabu: Sławomir Grzyb

Petycja do Premiera RP

Zadania uzupełniające do petycji

Udostępnij ten wpis