Media o krachu w gastronomii

Media nareszcie zaczęły dostrzegać PROBLEM GASTRONOMII, o którym IGGP mówi, pisze i apeluje do Rządu i Sejmu od grudnia 2021 r., kiedy było już wiadomo, że nie będzie kolejnego lockdownu...

Czytaj więcej

Złóż oświadczenie, by skorzystać z tańszego prądu

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Czytaj więcej

Rola IGGP w dobie Kryzysu w Gastronomii

Podczas tegorocznych targów HORECA w Krakowie, IGGP zorganizowała konferencje, na której przedstawiła wspólne działania jakie realizuje w ramach Izby. Spotkanie odbyło się 17 listopada 2022 w hali targowej EXPO w Krakowie.

Czytaj więcej