LISTA LOKALI zbierających podpisy pod Projektem - 5% VAT dla Gastronomii

PEŁNA ALFABETYCZNA  LISTA LOKALI (z podziałem na województwa) zbierających 100.000 podpisów pod  Projektem Ustawy „Jednolita stawka sprzedażowa - 5% VAT w Gastronomii”…
Gdzie zgłaszać Lokale gastronomiczne, które zbierać będą podpisy?
Jak wypełniać Listy poparcia?
Dopisz się do Listy...

Lokali gdzie Listy do podpisów, szukaj na mapce...

Czytaj więcej