Oświadczenie IGGP w Sprawie Akcji #OtwieraMY

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) niniejszym oświadcza, iż w pełni popiera społeczne Akcje protestu #OtwieraMY Gastronomię Polską i Hotelarstwo Polskie, w szczególności tych przedsiębiorców, którzy zostali wykluczeni albo pominięci w programach pomocowych Tarcza PFR 1.0, Tarcza Branżowa 6.0  i Tarcza PFR 2.0.

Czytaj więcej

Odpowiedź na korespondencję do PETYCJI z dnia 14 grudnia 2020 r.

Nie ma żadnego uzasadnienia dyskryminacja przedsiębiorców, którzy mają odpowiedni numer PKD, kwalifikujący do otrzymania pomocy, wpisany do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie jako przeważająca działalność. Idąc tym tokiem myślenia, zakaz przyjmowania gości w restauracjach powinien dotyczyć tylko tych, którzy mają prowadzenie restauracji wpisane jako dominująca działalność gospodarcza! Rząd zakazał lub ograniczył działalność przedsiębiorców kierując się rodzajem prowadzonej działalności, a nie numerem PKD wpisanym jako przeważająca działalność gospodarcza.

Czytaj więcej

Wniosek o nowelizację Ustawy z 9 grudnia 2020

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów z sektora gastronomii oraz w imieniu wszystkich podmiotów tworzących Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej, zwraca się z niniejszym wnioskiem o pilną nowelizację Ustawy z 9 grudnia 2020, tak by pomoc mogła być udzielona wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branżach objętych programami pomocowym.

Czytaj więcej