Zarząd IGGP złożył w Ministerstwie Finansów Petycję dotyczącą jedne stawki 8% VAT na wszystko w gastronomii

21 września 2020 r. Zarząd IGGP złożył w Ministerstwie Finansów Petycję dotyczącą wprowadzenia ujednoliconej stawki sprzedażowej 8% VAT na wszystkie towary i usługi  w gastronomii.

Prezentujemy Petycję z pieczątką przyjęcia przez MF na dzienniku podawczym tego dokumentu. 

Wystąpiliśmy do wszystkich Organizacji związanych z gastronomia i nie tylko o poparcie naszej petycji.

Teraz listy poparcia z wszystkich organizacji to nasz najwyższy priorytet operacyjny…

Apeluję o pełne zaangażowanie wszystkich o o pisemne poparcie listem przewodnim na papierze firmowym danej organizacji z jej indywidualnym uzasadnieniem i wysłanie pocztą i e-mailem na adres Ministra Finansów. 

Taki zintegrowany i zorganizowany nacisk społeczny i biznesowy przyniesie rezultaty. 

Przedstawiamy dokument Petycji z pieczątką przyjęcia pisma w MF.

Pobierz