Zarządzenie o doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej - Pozew Zbiorowy nr 1

Pozew Zbiorowy nr 1 - AKTUALIZACJA 14.01.2022r.

W sprawie pozwu zbiorowego branży gastronomicznej został przydzielony skład sędziowski. Sędzia musiał zapoznać się już z naszym pozwem, bowiem wydane zostało zarządzenie o doręczeniu odpisu pozwu stronie pozwanej. Jak na Sąd Okręgowy w Warszawie i stan obłożenia sędziów sprawami, zadziało się to dosyć szybko. Zdarza się bowiem, że pozwy przez wiele miesięcy czekają na pierwsze decyzje formalne.

Zgodnie z zarządzeniem, stronie pozwanej został zakreślony termin 3 miesięcy na ustosunkowanie się do kwestii dopuszczalności postępowania grupowego.

Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu możemy poczytywać jako pierwszy sukces. Oznacza to, że pozew pozytywnie przeszedł kontrolę formalną – Sąd nie dopatrzył się w pozwie żadnych braków czy błędów formalnych, wszystkie niezbędne informacje zostały w nim podane i są dla Sądu zrozumiałe.

Będziemy aktualizować dla Państwa sprawę na bieżąco.