Informacje ogólne o Zbiórce Podpisów

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej podjął Inicjatywę obywatelską zbierania 100.000 podpisów pod  Projektem Ustawy
„Jednolita stawka sprzedażowa - 5% VAT w Gastronomii”…
Gdzie zgłaszać Lokale gastronomiczne, które zbierać będą podpisy? Jak wypełniać Listy poparcia?

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Powołany został  20 osobowy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy

 1. Andrzej Sternicki  - Pełnomocnik Komitetu
 2. Sławomir Grzyb - Z-ca  Pełnomocnika
 3. Dariusz Strot
 4. Beata Rakszawski
 5. Jacek Bełz
 6. Krzysztof Kwinta
 7. Waldemar Hołówka
 8. Renata Kamienik
 9. Evelina Viśnevska 
 10. Jacek Czauderna
 11. Arkadiusz Klinicki
 12. Marcin Krysiński
 13. Dorota Rydygier
 14. Kajetan Wojciechowski
 15. Sylwester Lis
 16. Jimmy Ramy
 17. Hieronim Jurga
 18. Janina Góraj
 19. Włodzimierz Cebo
 20. Marcin Soból

Fomularz do zbierania podpisów

Komitet prowadzi zbiórkę podpisów obywatelskich ws. projektu ustawy Jednolita stawka sprzedażowa - 5% VAT w Gastronomii.

Aby przyłączyć się do zbierania podpisów kliknij w poniższy link a następnie wypełnij i wyślij formularz abyśmy mogli zarejestrować twoją chęć zbierania podpisów obywatelskich ws. projektu ustawy Jednolita stawka sprzedażowa - 5% VAT w Gastronomii.

Chcę zaangażować się w zbiórkę podpisów

 

 

Zbiórka podpisów obywatelskich

Poniżej znajduje się link do pliku PDF zawierającego tabelę do zbierania podpisów w sprawie projektu ustawy:

Wypełnione druki będą odsyłane na wskazany adres IGGP, po zakończeniu Akcji.

5% VAT w Gastronomii - Wykaz Podpisów

 

Projekt ustawy

Projekt Ustawy - w przygotowaniu...

Uzasadnienie Projektu Ustawy - w przygotowaniu...

OSR Projektu Ustawy - w przygotowaniu...

Opracowaniept. Szara Strefa - w przygotowaniu...

Analiza skutków finansowych wprowadzenia Ustawy - w przygotowaniu...

 

Lista lokali